Novela stavebního zákona v praxi. Zaznamenali jste účinnost nového úřadu?
03. 08. 2023

Novela stavebního zákona v praxi. Zaznamenali jste účinnost nového úřadu?

Od července tohoto roku Ministerstvo dopravy otevřelo Dopravní a energetický úřad. Tento nový stavební úřad vzniká pod schválenou Novelou stavebního zákona a od příštího roku bude činně rozhodovat o povolení staveb. Tento úřad pod zkratkou DESÚ se bude specializovat především na dopravní a energetické stavby. Nově jako jediný stavební úřad v České republice bude posuzovat otázky týkající se povolení staveb.

Díky novému úřadu DESÚ budou žadatelé k povolení procházet jednofázovým povolovacím řízením, celý proces se tedy zkrátí o jedno řízení, jelikož doposud bylo nutné projít dvěmi. Bude se jednat o řízení o povolení záměru, které zahrne dnešní územní a stavební řízení.

V rámci jednoho procesu vydá úřad i povolení pro celý soubor staveb, a to jak stavby hlavní, tak stavby související či vedlejší.

Hlavní stavbou se rozumí ta, která určuje účel souboru staveb. Vedlejší a související stavbou je pak stavba, která se svým účelem užívání nebo umístěním souvisí se stavbou hlavní a zabezpečuje udržitelnost této stavby nebo doplňuje účel jejího užívání.

DESÚ se také stává odvolacím správním orgánem proti rozhodnutím krajských stavebních úřadů v oblasti nevyhrazených staveb dopravní a energetické infrastruktury. Dále také přebírá zodpovědnost za otázky ochrany veřejného zdraví namísto krajských hygienických stanic.  

Nová novela stavebního zákona byla po dlouhých debatách v Parlamentu schválena, 5. června pak vyšly ve Sbírce zákonů velká věcná novela nového stavebního zákona, zákon o jednotném environmentálním stanovisku a doprovodný zákon.

 

Ondřej Kučera
Autor: Ondřej Kučera

Dveře do světa realit jsem otevřel před 13 lety…

Jak to tak bývá, začátky rozhodně nebyly jednoduché, ale bylo to důležité období mého profesního i osobního života. Věděl jsem, že pokud budu svou práci odvádět kvalitně a svědomitě, tak mám slušnou možnost na poctivý úspěch.

Velice důležitá je pro mě důvěra, empatie a spokojenost klienta. Pro nás realitní makléře je obchod s nemovitostmi denní chléb, ale pro klienty většinou velká životní událost a já jsem opravdu šťastný, když klientům mohu v této etapě pomáhat!

Při samotné práci využívám nejmodernějších trendů a způsobů prezentace (videoprohlídky, 3D scan, grafické půdorysy, profi fotografie), ale především mi záleží na individuálním přístupu ke každému klientovi.

Mám báječnou ženu a dva syny, kterým věnuji téměř všechen volný čas. Nejraději relaxuji v přírodě, a to v jakémkoliv ročním období :)

Pokud Vám mohu být nápomocen, neváhejte se na mě obrátit.

Ondřej Kučera
osobní realitní makléř

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení